Nasa Puso

Cardigan at Katinko medicated ointments ang ating HAPPY BIRTHDAY GIFT para sa ating mga SENIOR CITIZEN

Sa malalamig na araw at minsa’y masakit na kasukasuan, nawa’y madama mo ang aming mahigpit at mainit na yakap.

We are never too far away to give you warmth and care.

Isang mainit na pagyakap sa lahat ng ating SENIORS at sa lahat ng nakatanggap na ng kanilang CARDIGAN AT KATINKO MEDICATED OINTMENT bilang handog sa kanilang kaarawan. Ang ilan ay nakatanggap din ng baston o walker para sa mga hirap na sa paglakad. Lagi ko pong dasal ang inyong mahaba at matiwasay na buhay. 

Sana lagi ninyong maramdaman ang init ng aming yakap at haplos ng pagmamahal.

NASA PUSO namin lagi kayo.

Program Snapshots Highlights: 

SEE OTHER CITY PROGRAMS