Nasa Barangay

Saya ng Barangayan, sa Brgy. Balimbing Naman!

Naganap din ang isang masayang Barangayan sa Bgy. Balimbing kamakailan at katakot-takot na huntahan habang tuluy-tuloy ang iba’t ibang serbisyo ng ating city government sa ating mga kabarangay. Serbisyong lumalapit at nagpapasaya, yan ang hatid natin sa ating mga Calacazens!

May matamis na kasalan din na dinaluhan ng buong barangay! Ganyan tayo magsama-sama dine sa Calaca City! 

Program Snapshots Highlights: 

SEE OTHER CITY PROGRAMS