Nasa Sipag

Training on Climate Resilient Technology on Corn

Sa pakikipag-ugnayan ng Pamahalaang Panlungsod ng Calaca na pinangungunahan ni City Mayor Nas Ona sa pamamagitan ng City Agriculture Office, at Provincial Agriculture Office ay nagsagawa ng isang pagsasanay sa makabagong teknolohiya ng pagtatanim ng mais na angkop sa pabago-bagong klima at panahon kasama ang tatlumpo’t tatlong (33) Calacazens na nagtatanim ng mais. Dumalo bilang mga tagapagsanay ang mga kinatawan ng Department of Agriculture Regional Field Office CALABARZON na nagbahagi ng mga kasanayan sa climate resiliency sa iba’t ibang agricultural production lalo’t higit ang mais.

Patuloy lamang ang paghahatid sa ating mga magsasaka ng nga bagong kaalaman at teknolohiya sa pagsasaka kaalinsabay ng pabago-bagong klima at panahon.

Program Snapshots Highlights: 

SEE OTHER CITY PROGRAMS