Bida ang Barangay Bambang sa Barangayan

Isang masaya, produktibo at makabuluhang pagtitipon na naman ang ating isinagawa sa Barangay Bambang nang ating idinaos ang NASA BARANGAY program. Lahat ng serbisyong ating madadala at maisasagawa mula sa City Hall patungo mismo sa Barangay ay atin nang dinala upang tayo mismo ang lumapit sa ating mga Calacazens.

Continue Reading Bida ang Barangay Bambang sa Barangayan